Järjestöringin historia

Huom. sivut ovat keskeneräiset

Vantaan Järjestörinki ry:n Historia (1990-2020)

Tausta ja Perustaminen (1990-luku)

1990-luvun laman ja kasvaneen työttömyyden aikana Suomessa koettiin merkittäviä haasteita, jotka synnyttivät tarpeen uusille toimintamalleille, erityisesti työllisyyden edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tasavallan presidentti Martti Ahtisaari inspiroi ajatuksellaan järjestöjen osallistumisesta työllisyystalkoisiin. Tämän innoittamana Vantaan kaupunki alkoi harkita, miten valtion ja kunnan työllistämistuet voitaisiin ohjata tehokkaasti.

Vantaan Työrinki: Yhdistyksen Alkutaival (v. 1999-2000)

Huhtikuussa 1998 Vantaalla käynnistyi kolmannen sektorin työllistämishanke kaupungin aloitteesta. Tämä hanke johti Vantaan Työringin perustamiseen syyskuussa 1999, ja se virallisesti rekisteröitiin seuraavana vuonna. Aluksi yhdistyksen keskeisin tehtävä oli pitkäaikaistyöttömien kouluttaminen järjestökentän tehtäviin yhteistyössä Helsingin Yliopiston Vantaan täydennyskoulutuslaitoksen kanssa. Näitä työvoimapoliittisia kursseja jatkettiin vuoteen 2009 saakka.

Yhteistyö ja Monimuotoistuminen (2000-luku)

2000-luvulla Vantaan Järjestörinki laajensi toimintaansa monin tavoin. Se toimi yhdistysten ja kaupungin välisenä yhteistyönä, ja yhteisiä hankkeita toteutettiin muun muassa Etelä-Suomen lääninhallituksen tuella. Tämä oli merkittävää, koska Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi tukea pääasiassa sosiaali- ja terveysalan järjestöille tuohon aikaan.

Vantaalla.info -järjestöportaalin perustaminen oli tärkeä askel tiedon jakamisessa yhdistyksille. Se toimi ainoana järjestöjen yhteisenä tiedotuskanavana Vantaalla ja oli erityisen hyödyllinen aikana, jolloin yhdistyksillä oli vähän omia verkkosivuja ja hakukoneet eivät olleet vielä kehittyneet.

Maahanmuuttajien neuvonta ja kotouttaminen (2000-luku)

Koulutustoiminnasta saadun kokemuksen myötä Järjestörinki alkoi tarjota koulutusta maahanmuuttajien yhdistyksille. Monirinki-hankkeessa (2006-2008) yhdistyksiä koulutettiin tarjoamaan kotouttamispalveluita kaupungille. Samassa yhteydessä perustettiin Järjestöringin ensimmäiset maahanmuuttajien neuvontapisteet, joissa vapaaehtoiset maahanmuuttajat tarjosivat vertaistukea ja ohjausta muun muassa viranomaisasioinnissa.

Maailmanpyörä-hankkeessa (v. 2008-2014) jatkettiin maahanmuuttajien neuvontatoimintaa ja annettiin koulutusta yhdistyksille. Hanke laajeni myös opettamaan suomalaisen yhdistyskäytännön mukaista toimintaa ja taloudenhoitoa. Maahanmuuttajien neuvontapisteitä laajennettiin, ja ne muodostuivat merkittäväksi osaksi Järjestöringin toimintaa.

Kansalaistoiminnan keskuksen synty ja nykypäivä (2010-luku – 2020-luku)

Kansalaistoiminnan keskus Leinikki perustettiin korvaamaan Vapaaehtoistalo Viola, joka purettiin uudisrakennuksen tieltä. Leinikki tarjosi entistä suurempia tiloja yhdistysten kokouksille, koulutuksille ja tapahtumille. Samalla maahanmuuttajien neuvontapisteet saivat enemmän tilaa, mikä oli tarpeellista ottaen huomioon vuodesta 2015 alkaen suuremman turvapaikanhakijoiden saapumisen Suomeen.

Vantaan Järjestörinki on yhä aktiivinen toimija Vantaan yhdistyskentällä. Tällä hetkellä yhdistyksellä on osa-aikaisia työntekijöitä sekä mahdollisuus tarjota paikkoja työkokeilijoille, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille ja harjoittelijoille. Rahoitus tulee Vantaan kaupungilta ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta. Vantaan Järjestörinki on kasvattanut merkitystään Vantaalla tarjoten paikallisille yhdistyksille tukea, edistäen kansalaistoimintaa ja tarjoten merkittävän kanavan maahanmuuttajien neuvonnalle ja kotouttamiselle.

Scroll to Top